Ing. Petr Smutný - člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti životní prostředí, zemědělství

14. listopadu 2008 16:04, aktualizováno 06. září 2012 14:21, Petra Buřičová

  V  rámci této působnosti řeší všechny podněty, náměty a připomínky.  

                            

 

  •         narozen: 31. 1. 1947
  •         bydliště: Klenčí pod Čerchovem
  •         ČSSD
  •         záliby: ochrana životního prostředí, myslivost
  •      tel: 377 195 232

Asistentka:
Ing. Jitka Kolečková Bednářová
tel: 377 195 219, 602 697 595
e-mail: jitka.bednarova@plzensky-kraj.cz

 

ŽIVOTOPIS

Jméno a příjmení:
Ing. Petr Smutný

Datum a místo narození:
31. leden 1947 v Praze

Zaměstnání: 
1990 – 1997      vedoucí Referátu životního prostředí, Okresní úřad Domažlice
2006 – 2008      krajinář , Správa CHKO Český les
1976 – 1990      zástupce vedoucího laboratoře, Biochemická laboratoř Nemocnice Domažlice
1970 – 1976      vedoucí Technického rozvoje závodu, Lachema Brno – závod Kaznějov

Vzdělání a odborné kurzy:
1994       Zkouška pro experty pro posuzování vlivu stavem na životní prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR
1994       Zkouška odborné způsobilosti – EIA
1993       Zkouška odborné způsobilosti  - myslivost
1992       Postgraduální kurz – Právo životního prostředí, Právnická fakulta University Karlovy v Praze
1985       Atestace z biochemie pro nelékaře
1981 – 1983      Postgraduální kurz – Ochrana životního prostředí, Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze
1974 – 1976      Postgraduální kurz – Ochrana čistoty ovzduší, ČVUT v Praze
1965 – 1970      Fakulta anorganické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, titul Ing.
1962 – 1965      Střední všeobecně vzdělávací škola Blovice

Záliby:
myslivost, turistika, ochrana životního prostředí.

Politická angažovanost:
Do roku 1989 politicky neorganizován, 1990 – 1993 člen Československé strany socialistické, od roku 1993 člen České strany sociálně demokratické.
2008 – dosud       člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti životní prostředí, zemědělství
2004 – 2006         místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
2002 – 2004         předseda Senátorského klubu ČSSD
1998 – 2000         předseda Výboru pro životní prostřední veřejnou správu a regionální rozvoj
1996 – 2006         senátor Senátu Parlamentu České republiky