Informační seminář s názvem Road Tour OPVK

obrazek
16. října 2014 11:59, aktualizováno 11:14, Mgr. Barbora Horáčková

se konal v pondělí 13. 10. 2014 v sále zastupitelstva Plzeňského kraje v budově krajského úřadu. Informační akci pořádal řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s kraji Karlovarským a Plzeňským pro zástupce škol z řady příjemců dotace z globálních grantů OP VK obou jmenovaných krajů a také z oblasti podpory 1.4 EU peníze základním školám a 1.5 EU peníze středním školám.

Během semináře byla řešena problematika ukončování projektů a jejich udržitelnost. Bylo představeno 6 realizovaných projektů, ať už financovaných z globálních grantů v Karlovarském či Plzeňském kraji nebo v rámci tak zvaných šablon, to je oblastí podpory 1.4 a 1.5 OP VK. Účastníkům semináře byla také představena v červenci spuštěná databáze projektových výstupů a produktů, které vznikly díky finanční podpoře z OPVK. Nová databáze je a bude naplňována poskytovatelem dotace postupně. Všechny projekty a jejich výstupy či produkty by měla databáze OPVK obsahovat až na konci roku 2015.

V odpolední části semináře byly náměstkyní ředitele Národního ústavu pro vzdělávání představeny vybrané individuální projekty národní, jež byly také v rámci OP VK realizovány.

Na závěr semináře Road Tour 2014 byl v hrubých rysech prezentován nový operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) z rozbíhajícího se programového období 2014 – 2020. Vyhlášení výzev k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OP VVV v roce 2014 nelze ještě očekávat.

Program semináře sestával z deseti vystoupení. Odpřednášené prezentace jsou k dispozici v příloze článku, resp. dostupné přes hypertextový odkaz.

Seznam prezentací:

  1. Ukončování projektů OP VK a jejich udržitelnost, prezentující: Mgr. David Novák, DiS.
  2. Chraň svůj svět, chraň svůj život, prezentace grantového projektu CZ.1.07/1.1.11/01.0001, příjemce: Asociace Záchranný kruh, prezentující: Ing. Veronika Krajsová
  3. Moudrost hledej v přírodě (120,6 MB), prezentace grantového projektu CZ.1.07/1.1.12/03.0002, příjemce: Základní škola Plasy, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace, prezentující: Mgr. Václava Korcová a Mgr. Barbora Pustovojtová
  4. EU školám, prezentace projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3551, příjemce: Základní škola a Mateřská škola Halže, příspěvková organizace, prezentující: Mgr. Hana Fukalová
  5. Databáze projektových výstupů OP VK, prezentující: Mgr. Šárka Glatzelová
  6. Věda do škol – celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků Karlovarského kraje, prezentace grantového projektu CZ.1.07/1.3.42/02.0004, příjemce: Univerzita Karlova v Praze, prezentující: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
  7. Specializované vzdělávání programy pro udržitelný rozvoj (47,8 MB), prezentace grantového projektu CZ.1.07/3.2.02/03.0010, příjemce: ENVIC, o. s., prezentující: Tomáš Popp
  8. Moderní škola, prezentace projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0953, příjemce: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, prezentující: Mgr. Hana Chalupná
  9. Individuální projekty národní, prezentující: Ing. Jitka Pohanková, Národní ústav pro vzdělávání
  10. Operační program Výzkum, vývoj, a vzdělávání, prezentující: Mgr. Filip Týc

Fotogalerie:
  
  
  
  
  
       
  
  
  

Soubory ke stažení