Informační brožura - volnočasová zařízení pro děti v našem kraji

obrazek
17. září 2012 15:44, aktualizováno 08. dubna 2014 06:47, Ludmila Novotná

Vážení rodiče,

předkládáme vám informační brožurku, která má za cíl seznámit vás s možnostmi, jak mohou trávit svůj volný čas děti a mládež v našem kraji.

Za tímto účelem byla zřízena Plzeňským krajem „Střediska volného času“ (SVČ). Některá jsou zřizována také obcemi, zřizovatelem jednoho je církev. Existují buď jako samostatné příspěvkové organizace, nebo jsou součástí škol. Jejich smyslem je bohatá nabídka velmi různorodé zájmové činnosti. Ta se realizuje formou pravidelné činnosti (zájmové kroužky, kurzy), příležitostní činnosti (akce pro veřejnost, kulturní vystoupení, výstavy, dny otevřených dveří) a spontánních aktivit (otevřené kluby).

Pro zájemce je připraveno také množství různě zaměřených táborů a pobytových akcí. Nechybí ani osvětová činnost, soutěže a individuální práce s talenty. SVČ také nabízejí výukové programy pro školy, zejména v oblasti primární prevence rizikového chování a environmentální výchovy.

Střediska volného času tak vytvářejí podmínky pro aktivní a smysluplné trávení volného času dětí a mládeže pod vedením kvalifikovaných interních a externích pracovníků.

Věříme, že tento materiál vám pomůže k orientaci v bohaté nabídce, kterou SVČ v našem kraji nabízejí. Přejeme vám, abyste si pro své děti vybrali takovou činnost, která je nejen zaujme, ale přispěje i k rozvoji jejich osobnosti.

 

Jiří Struček

     náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, sportu, kultury a cestovního ruchu

Informační brožura o SVČ je ke stažení zde.