Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam právnických osob - § 2 odst. 1 písm. n) zákona o registru smluv

14. června 2017 13:35, aktualizováno 29. června 2017 12:23, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 23. 5. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Bylo požadováno poskytnutí informace, a to konkrétně seznamu právnických osob, které splňují podmínky § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v nichž má Plzeňský kraj majetkovou účast, tj. takových právnických osob, v nichž má Plzeňský kraj samostatně nebo s jiným územním samosprávným celkem většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

 

KÚPK poskytl na základě žádosti následující seznam právnických osob (viz specifikace výše):

 • Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o., IČ 27967697, Klatovy, Národních mučedníků 141, PSČ 339 01;
 • Školní statek Horšovský Týn - Horšov, s.r.o., v likvidaci, IČ 27967921, Horšov 1, PSČ 346 01;
 • Nadační fond Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji, IČ 03078779, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň;
 • Domažlická nemocnice, a.s., IČ 26361078, Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 22;
 • Klatovská nemocnice, a.s., IČ 26360527, Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy;
 • Stodská nemocnice, a.s., IČ 26361086, Stod, Hradecká 600, PSČ 333 01;
 • Rokycanská nemocnice, a.s., IČ 26360900, Voldušská 750, Nové Město, 337 01 Rokycany;
 • Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., IČ 26360870, Horažďovice, Blatenská 314, PSČ 341 01;
 • Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., IČ 26360896, Kyjovská 607, 348 15 Planá;
 • Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s., IČ 29107245, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň;
 • POVED s. r. o., IČ 29099846, Nerudova 982/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.