Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí o odvoláních v přestupkovém řízení

18. května 2018 08:47, aktualizováno 07:47,

Dne 27. 4. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo požadováno:

5 rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, jimiž v odvolacím řízení (dle § 90 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), zrušil nebo změnil prvostupňové rozhodnutí o vině obviněného z přestupku vydané v řízení dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s tím, že rozhodnutí měla být alespoň ze dvou různých oblastí veřejné správy.

Mezi vybranými rozhodnutími mělo být zastoupeno alespoň

  • jedno rozhodnutí, jímž se prvostupňové rozhodnutí (nebo jeho část) ruší a řízení se zastavuje,
  • jedno, jímž se rozhodnutí (nebo jeho část) ruší a věc se vrací k novému projednání a
  • jedno, jímž se napadené rozhodnutí (nebo jeho část) mění.

Pro případ, že by Krajský úřad Plzeňského kraje potřebný počet kopií z takových variant neměl, měl vybrat ty, které k dispozici má.

Požadovány byly informace, které podle zákona lze poskytnout (tj. nikoli např. osobní údaje, obchodní tajemství apod.), s tím, že postačí rozhodnutí ve fázi konceptů bez razítek a podpisů v elektronické podobě.

Dne 12. 5. 2018 byly informace poskytnuty ve formě níže připojených příloh.

Soubory ke stažení