Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnuté finanční prostředky nemocnicím

30. května 2017 08:48, aktualizováno 07:48,

Dne 12. 5. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 26. 5. 2017.

V žádosti bylo požadováno poskytnout informace, a to: Jakého druhu, v jaké výši a na základě kterého konkrétního usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje byly Plzeňským krajem poskytnuty z krajského rozpočtu investiční dotace, neinvestiční dotace případně jiná finanční plnění těmto společnostem:

  • Domažlická nemocnice, a. s
  • Klatovská nemocnice a. s.
  • Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o.
  • Nemocnice následné péče Svatá Anna, s. r. o.
  • Rokycanská nemocnice, a. s.
  • Stodská nemocnice, a. s.
  • Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a. s.

Uvedená data bylo požadováno poskytnout za léta 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017.

Na základě žádosti byly poskytnuty informace uvedené v příloze níže.

 

Soubory ke stažení