Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - finanční kontrola - dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou v PK

02. června 2017 12:51, aktualizováno 11:51, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 22. 5. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Bylo požadováno poskytnutí následujících informací:

1.    Stát se zavázal Memorandem o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou poskytovat všem krajům dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou. Jakým způsobem probíhá finanční kontrola (ve smyslu zákona č.  20/2001 Sb., o finanční kontrole) nakládání s těmito dotacemi ve Vašem kraji?

2.    Kdy naposledy proběhla finanční kontrola nakládání s těmito dotacemi a vynaloženými prostředky kraje? Proběhla zmíněná finanční kontrola od roku 2010?

3.   Jaké jsou výsledky výše zmíněné finanční kontroly?

K žádosti KÚPK ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělil, že dotaci na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou poskytuje Plzeňský kraj na základě Memoranda Ministerstva dopravy ČR. Plzeňský kraj každoročně vypořádává danou dotaci v rámci finančního vypořádání za příslušný rok s poskytovatelem dotace, tj. s Ministerstvem dopravy ČR. Jiná forma kontroly nebyla v Plzeňském kraje provedena.