Informace o výsledcích kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za rok 2016 (dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesení vlády České Republiky č. 689 ze dne 11. září 2013)

obrazek
27. února 2017 14:18, aktualizováno 11. února 2022 14:56, Ing. Petra Matějovcová DiS.

Informace podává přehled o vyhodnocení výsledků kontrol provedených jednotlivými odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje na městských a obecních úřadech Plzeňského kraje za rok 2016.

Soubory ke stažení