Informace o náhradní rodinné péči a sociálně-právní ochraně dětí

obrazek
24. března 2020 08:35, aktualizováno 08. dubna 2020 09:48, Mgr.et Mgr. Dagmar Plačková

Na webových stránkách www.mpsv.cz, v odkazu Působnost MPSV - Ochrana práv dětí najdete ucelené informace o náhradní rodinné péči a sociálně-právní ochraně dětí.

 

Adresa: http://www.mpsv.cz/cs/7241