Hejtman bilancuje 1. půlrok ve funkci

01. září 2014 14:19, aktualizováno 02. září 2014 14:03, Mgr. René Zeithaml

Vážení občané Plzeňského kraje,

27. ledna letošního roku jsem byl zvolen hejtmanem Plzeňského kraje. Kraj jsem po Milanu Chovancovi, který byl krátce na to jmenován ministrem vnitra, přebíral konsolidovaný, v dobré politické kondici a bez dluhů.

Mým krédem je pokračovat v započaté práci mých předchůdců. Jako hlavní priority jsem si stanovil:
1. Zvyšování ekonomické výkonnosti kraje a tím i zvyšování životní úrovně občanů a snížení nezaměstnanosti.
2.  Zvýšení bezpečnosti občanů kraje ve všech faktorech.
3. Zabezpečení všech služeb pro občany kraje, které mu jsou stanoveny zákonem.
4.  Udržení trendu, kdy Plzeňský kraj je jediným nezadluženým krajem.

Po daňové reformě koalice ODS a TOP 09 přišel kraj snížením přímých daní a snížením procentuálního výnosu z DPH o značné finanční prostředky. Přičteme-li k tomu hospodářskou krizi, hospodařil a hospodaří kraj s finančními prostředky o cca 900 mil. Kč nižšími, než měla v roce 2008 krajská vláda. Stát přitom stále přesouvá řadu povinností na kraje. Během posledních let výrazně stouply náklady na zdravotnictví a dopravu. Financování kraje dále komplikovalo dofinancování projektů dotovaných EU. To vše vyžadovalo hledat nezbytné úspory, aby se kraj nemusel zadlužovat. Nezbytná opatření byla provedena směrem k redukci železničních spojů, neboť v posledních letech jezdí mnoho spojů prázdných či poloprázdných. Nutná jsou i restriktivní opatření ve zdravotnictví, neboť je neúnosná výše ztráty hospodaření nemocnic, především v Klatovech.

Osobně velkou pozornost věnuji rozvoji podnikání v kraji. Jsem ve stálém styku s představiteli velkých firem a představiteli hospodářských komor. Za půl roku jsem navštívil 10 průmyslových firem. V úzkém kontaktu jsem také s představiteli odborů. Výkonnost ekonomiky v kraji je relativně vysoká, po Jihomoravském kraji máme nejvyšší krajské HDP a nejnižší nezaměstnanost mezi kraji. V březnu obdržel Plzeňský kraj ocenění ve francouzském Cannes, kde byl vyhlášen jako druhý nejlepší region východní Evropy pro podnikání a nejlepší region z hlediska strategie podnikání. Nejvyšší cena nám utekla, protože nemáme provozuschopné letiště a splavněnou Berounku.

Na základě požadavků hospodářských komor věnujeme pozornost i zahraničním ekonomickým vztahům. Nejintenzivnější je spolupráce s bavorskou Horní Falcí, ale i Dolním Bavorskem. S prezidenty Horní Falce a Dolního Bavorska jsem se za půl roku sešel celkem čtyřikrát. Pokračuji v rozvíjení spolupráce s čínskou provincií Zhejiang, kterou jsem s 16 podnikateli navštívil v dubnu. V květnu jsme pak hostili v plzeňském Parkhotelu česko – čínské podnikatelské fórum, na které přijelo vedení provincie v čele s guvernérem a 140 čínských podnikatelů. V září navštívím se 14 podnikateli partnerskou Východokazašskou oblast, jejíž představitelé navštívili náš kraj začátkem března.

Kromě hospodářského rozvoje věnuji, jako předseda bezpečností rady kraje, pozornost bezpečnosti v našem regionu. Jsem rád, že v nejrůznějších statistikách se Plzeňský kraj řadí k nejbezpečnějším krajům. Zvláště co se týká závažné násilné kriminality. Na počet obyvatel máme nejméně vražd a vloupání. Kraj má druhou nejvyšší objasněnost trestné činnosti. Problémem jsou především drogy a bezpečnost na silnicích. Náš kraj je výrazně tranzitním krajem, což se promítá do vyšší nehodovosti. Velkou pozornost věnuji také protipovodňovým opatřením.

Plzeňský kraj je trvale hodnocen jako nejlepší či druhý nejlepší v kvalitě života, měřeno různými socioekonomickými ukazateli, jako jsou ekonomický výkon, nezaměstnanost, výše mezd, výše důchodů, míra dožití, kvalita školství, zdravotnictví, sociální péče, životní prostředí a další.

Kraj je velmi úspěšný ve sportu. Fotbalisté Viktorie Plzeň proslavili kraj po celé Evropě. Úspěšní jsou i hokejisté a házenkáři. Město Plzeň bude příští rok Evropským hlavním městem kultury. V nedávné celostátní soutěži hasičů se náš kraj umístil na prvním místě. Máme nejlepší zdravotní záchrannou službu. A mohl bych pokračovat. Prostě náš kraj je nejlepší. Tohoto ocenění se nám dostalo i od prezidenta ČR pana Miloše Zemana při jeho květnové návštěvě kraje.

Úspěchy kraje jsou výrazně dány výhodnou geografickou polohou a dálnicí D5, protínající náš region. Úspěch je dán také dlouhodobou tradicí, kvalitní vzdělaností, spoluprací veřejného a privátního sektoru a kvalitou práce jednotlivých starostů i vedení větších měst. Jsem přesvědčen, že k úspěchům napomáhá i politické vedení kraje s celým krajským úřadem.

V posledním období kraji výrazně pomáhají tzv. evropské dotace, především v oblasti dopravy. Je logické, že tahounem úspěchů je krajské město Plzeň. Úspěšná jsou ale i další města. Trvalou pozornost je třeba věnovat rozvoji venkova, který po roce 1989 zůstal trochu stranou. Je řada obcí a menších měst, která se daří postupně zvelebovat a kde se lidem dobře žije. Tento trend je potřeba posilovat. Starost nám dělá Šumava, kde značný vliv různých ekologických aktivistů omezuje její rozvoj a Šumava se postupně stává pokusným místem. Nechceme, aby byla Šumava shnilá a sežraná kůrovcem.

Snažím se spolupracovat s poslanci a senátory. Za půl roku jsem navštívil 25 starostů. Od nich jsem získal řadu zajímavých informací, které mi pomáhají při mém rozhodování. Kraj letos navštívila řada ministrů. Sám předseda vlády celkem třikrát. Vrcholem pak byla třídenní návštěva prezidenta Zemana.

Vážení občané, náš kraj se rozhodně má čím chlubit. Proto přijímám a oceňuji nejlepší učitele, studenty, sportovce a další úspěšné občany kraje. Snažím se řešit i problémy občanů.

Je pro mě velkou ctí stát v čele kraje ve funkci hejtmana. Vykonávám ji s maximálním nasazením a se snahou co nejlépe sloužit lidem.

 

25. 8. 2014                                                                    Václav Šlajs
                                                                           hejtman Plzeňského kraje