Fungování samosprávy Plzeňského kraje z pohledu regionální veřejnosti

obrazek
08. července 2004 09:01, aktualizováno 08. listopadu 2019 10:31,

  Podstatou probíhající reformy veřejné správy v České republice je vznik nových krajů s vlastní samosprávou a exekutivou. Úspěšnost tohoto složitého procesu je a bude v rozhodující míře závislá na tom, jak se nové samosprávné orgány dokáží co nejvíce přiblížit prostému občanovi v pomoci řešit jeho každodenní problémy. Krajský úřad Plzeňského kraje pověřil agenturu STEN/MARK, a.s. provést za tímto účelem representativní empirický průzkum mezi občany Plzeňského kraje. Předkládaná zpráva obsahuje deskripci a analýzu základních zjištění tohoto průzkumu.

Cíle a témata výzkumu

  • Zjistit postoje ke vzniku Plzeňského kraje a jeho samosprávných orgánů
  • Zjistit zájem o dění v Plzeňském kraji a činnost jeho samosprávných orgánů, preference a hodnocení informačních zdrojů
  • Zjistit znalost struktury exekutivy a samosprávy Plzeňského kraje a jejich personálního složení
  • Zjistit vztah občana k Plzeňskému kraji a hlavní faktory, na kterých je tento vztah vytvářen
  • Zjistit hlavní problémy Plzeňského kraje a jak občan hodnotí jejich řešení ve světle činnosti krajské samosprávy
  • Zjistit názory občanů Plzeňského kraje na sousední zemi Bavorsko

Závěrečná zpráva je uvedena v příloze.

Soubory ke stažení