Evropský region Dunaj-Vltava

obrazek
01. listopadu 2010 16:30, aktualizováno 06. prosince 2012 08:20,

Budoucnost evropské územní spolupráce v příštím plánovacím období Evropské unie po roce 2013 čeká pravděpodobně řady pozitivních změn. Plzeňský kraj se aktivně na těchto připravovaných změnách podílí a snaží se být na budoucnost územní spolupráce dobře připraven.

Jednou z aktivit Plzeňského kraje v této oblasti je spoluúčast na vytvoření nově vznikajícího Evropského uskupení pro územní spolupráci (EGTC) – Evropského regionu Dunaj–Vltava.  Předpokládané území nově vznikajícího evropského regionu bude zahrnovat regiony Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Horní Falc, Dolní Bavorsko, Horní Rakousko, Dolní Rakousko a část regionu Horního Bavorska. Vytvoření tohoto uskupení bude žádanou evolucí územní spolupráce na našem společném česko-bavorském území a je dalším nezbytným krokem vedoucím k prohloubení vzájemné spolupráce. Nový Evropský region Dunaj–Vltava bude jakousi protiváhou vznikajícím metropolitním regionům a umožní všem zúčastněným podílet se na řešení společných problematik i zájmů z různých oblastí lidské činnosti.

Vznik evropského regionu je rozplánován do 3 fází. V první fázi (do konce roku 2010) bude provedena analýza stávajících sítí a dat o strukturách obyvatelstva a občanské společnosti, územním plánování a regionálním rozvoji, infrastruktuře a dopravě, regionálním hospodářství, výzkumu a vývoji, cestovním ruchu a příměstské rekreaci, pracovním trhu, vzdělání a kvalifikaci, kultuře, životním prostředí, ekologii a politice.

V druhé fázi (do konce roku 2011) bude v návaznosti na analýzu sítí a struktur vypracována analýza potenciálů, která nastíní rozvojové potenciály regionů, tzn. stanoví pracovní oblasti budoucího evropského regionu a navrhne organizační formy.

V posledním kroku dojde k založení evropského regionu. Pro tento krok je potřeba vytvořit právní a organizační rámcové podmínky a stanovit plány a cíle. Vlastní založení Evropského regionu Dunaj-Vltava je plánováno na rok 2012.