Evropský rámec kvalifikací – EQF

obrazek
03. května 2018 12:45, aktualizováno 11:45, Mgr. Soňa Lomičková

Víte, co znamená EQF na vysvědčení? Již od 1. října 2017 mají absolventi základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF – European Qualifications Framework).

Zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1-8 poukazuje na úroveň vzdělání absolventa. Kvalifikační rámec je popsán z hlediska obecných požadavků na absolventy dané úrovně – znalostí, dovedností a způsobilostí. Například úroveň EQF 2 bude mít na svém vysvědčení absolvent základní školy, EQF 4 je uvedeno na maturitním vysvědčení a EQF 6 na diplomu o absolutoriu na vyšší odborné škole.

Evropský rámec kvalifikací je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v EU. EQF usnadňuje studijní a pracovní mobilitu a podporuje celoživotní učení a prostupnost vzdělávání. EQF je jedním z evropských nástrojů k podpoře srozumitelnosti a transparentnosti vzdělávacích systémů.

V praxi lze EQF využít tak, že si tento údaj vyplníte do životopisu k dosaženému vzdělání. Více informací najdete na webu www.eqf.cz.