Druhý workshop znalostní platformy Cestovní ruch se konal v Nepomuku

obrazek
06. srpna 2013 11:16, aktualizováno 10:16,

Dne 15. července 2013 se konal druhý workshop znalostní platformy Cestovní ruch zaměřený na přírodu, zdraví, města a kulturu (zkráceně Cestovní ruch) v hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku.

Druhý workshop se konal ve Společenském sále v hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku

Stěžejním bodem tohoto jednání bylo představení turistických strategií a struktur v jednotlivých členských regionech ERDV. Workshopu se zúčastnilo 15 expertů z členských regionů ERDV.

Jednání se zúčastnil i zástupce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, který zúčastněným představil Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020.

Členové znalostní platformy se na závěr jednání usnesli, že budou pracovat s myšlenkou vytvoření klastru cestovního ruchu v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava pro posílení společného životního a hospodářského prostoru.