Druhý kontrolní den

obrazek
11. dubna 2012 12:52, aktualizováno 29. října 2019 13:31, Ing. Jakub Rataj

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje se dne 14.3.2012 konal druhý kontrolní den projektu „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji“, část „Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů“ za účasti zpracovatelů DHI a.s. a Aquatest a.s, Českého hydrometeorologického ústavu, Povodí Vltavy s.p., Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva životního prostředí ČR. Průzkumné práce k instalaci 36 ks hladinoměrů proběhly bez problémů a v polovině června 2012 bude zahájena instalace. V části projektu týkajících se srážkoměrů bylo odsouhlaseno jejich umístění u většiny stanic. Na základě diskuse se zástupci ČHMÚ a Povodí Vltavy se u 5 srážkoměrů prověří jejich přesunutí na vhodnější místo. Firma Aquatest a.s, jako zpracovatel softwarového řešení, představila navržený systém pro vyhodnocení a vizualizaci naměřených dat.