Dotační programy

obrazek
27. února 2014 12:21, aktualizováno 12. listopadu 2019 08:24, Bc. Petra Hessová

Odbor regionálního rozvoje je administrátorem několika dotačních programů Plzeňského kraje.

Jedná se např. o tyto již tradiční dotační programy/tituly:

- Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje

- Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje

- Podpora místních akčních skupin a mikroregionů


Informace o dotačních programech/dotačních titulech můžete najít v levém menu pod záložkami jednotlivých programů.

Sběr žádostí a veškerá administrace ze všech dotačních programů/titulů probíhá v Systému pro dotační řízení Plzeňského kraje eDotace, který naleznete zde: https://dotace.plzensky-kraj.cz/.


V případě dotazů k těmto programům se můžete obrátit na pracovníky Oddělení regionálního rozvoje ORR KÚPK.