Dotační program - Podpora terénní práce

28. srpna 2019 08:22, aktualizováno 07:22, Michaela Štruncová

Úřad vlády ČR zveřejnil na webových stránkách Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora terénní práce.

Dotace v programu Podpora terénní práce se poskytuje za účelem zabezpečení pozice a činnosti terénního pracovníka, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Těžištěm terénní práce je přímá práce s cílovou skupinou v jejím přirozeném prostředí. Společná setkání tak obvykle neprobíhají na půdě organizace, která terénního pracovníka zaměstnává. Tento způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami institucionální pomoc nevyhledávají, případně z počátku i odmítají.

Podrobné informace naleznete zde:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dotace/podpora-terenni-prace/materialy-a-podklady-ze-seminare-pro-zadatele-o-dotace-uv-cr-v-oblasti-lidskych-prav-pro-rok-2020-175620/