Dotace obcím z rozpočtu Plzeňského kraje

obrazek
12. listopadu 2014 16:57, aktualizováno 19. ledna 2022 13:04, Ing. Tomáš Vrabec

Pod následujícím odkazem  je k dispozici přehled dotací poskytnutých Plzeňským krajem obcím v jednotlivých letech (výběrová roletka v záhlaví).

Obce jsou rozděleny dle okresů pomocí rozbalovacího menu v levé části reportu. Finanční položka 5321 značí neinvestiční transfery obcím, finanční položka 6341 poté investiční transfery obcím. Po rozkliknutí tzv. účelového znaku (pětimístné číslo o úroveň níže) je k dispozici přehled dotací podle oblastí.

K dispozici je rovněž report, kde jsou dotace rozděleny podle měsíců. Výběrem z rozbalovacího menu "měsíc" je možnost omezit přehled pouze na požadovanou část roku (např. výběrem 2014M06 získáme přehled dotací za první pololetí roku 2014). Ostatní možnosti odpovídají předchozímu reportu.