Dotace DSO (dobrovolným svazkům obcí) z rozpočtu Plzeňského kraje

obrazek
12. listopadu 2014 16:58, aktualizováno 19. ledna 2022 13:00, Ing. Tomáš Vrabec

Pod následujícím odkazem je přehled dotací poskytnutých Plzeňským krajem dobrovolným svazkům obcí.

V záhlaví lze rozbalovacím menu „měsíc“ omezit požadovanou část roku (např. výběrem 2014M06 získáme přehled dotací za první pololetí roku 2014). Finanční položka 5329 značí neinvestiční transfery DSO, finanční položka 6349 poté investiční transfery DSO. Po rozkliknutí tzv. účelového znaku (pětimístné číslo o úroveň níže) je k dispozici přehled dotací dle oblastí.