Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů – realizační projekt

obrazek
06. června 2012 15:44, aktualizováno 29. října 2019 13:36, Ing. Milan Janko

V rámci 1. etapy projektu „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji“, části „Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů“ byl zpracován společností DHI a.s. realizační projekt. Oproti původnímu návrhu došlo ke změně umístění některých monitorovacích zařízení, a to z důvodu zajištění optimálních podmínek pro účely měření a údržby. Kompletní rozmístění monitorovacích zařízení včetně možnosti zobrazení dokumentů ve formátu PDF je možné nalézt na adrese: http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/DPP/, kde je zveřejněna aktualizovaná pracovní mapa. Ta mimo jiné umožňuje vyhledávat v seznamu zařízení, zapnutí katastrální mapy (pod záložkou „Více vrstev“) a přepínat mezi základní mapou a ortofotomapou.

Zahájení 2. etapy, tj. instalace monitorovacích zařízení a jejich uvedení do provozu pro příslušná území ORP se předpokládá v 2. polovině června 2012.