Dokument "Příběhy panských sídel"

obrazek
15. února 2013 07:33, aktualizováno 06:36, Ing. Josef Kuželka

Architektonické památky ve formě panských sídel - hradů, zámků i tvrzí jsou otevřenou kronikou historie dokumentující zručnost a umělecké cítění našich předků, ať již byly dílem velkých mistrů, nebo drobného řemeslníka.
Dokument přináší pohled na současný stav a minulost těchto krásných památek, a tím i pohled na samotnou historii Plzeňského kraje.
Na podkladě těchto památek vzniká plastický obraz o historických dějích i o osudech lidí, kteří jej ovlivňovali.
Panská sídla okouzlí svou starobylou krásou, která dotváří pohledy mnoha městeček, vesnic a krajiny a jsou trvale spojeny s její historií i současností.

Délka dokumentu je 37 minut. DVD bylo pro Krajský úřad Plzeňského kraje vyrobeno Audio
video studiem Západočeské univerzity v Plzni v roce 2011.

Dokument je možno zhlédnout zde.


booklet