Dokončení stavby

30. listopadu 2015 16:15, aktualizováno 18. září 2019 13:31, Ing. Ivana Bošinová

V rámci projektu "Zkvalitnění území obora Horšov - zvýšení biodiverzity" byly dokončeny tyto stavební objekty: SO 01 náhon a SO 02 tůně. Byl zpracován zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí           a technický dozor investora předal doklady potřebné k dokončení stavby.

Bylo konstatováno, že stavba byla dokončena podle harmonogramu prací            a v souladu s projektovou dokumentací. Nepředvídatelné změny stavby byly řešeny 5 změnovými listy. Tyto změny stavby nemají vliv na výsledný  ekologický efekt projektu.

Byly splněny monitorovací podmínky stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to celková plocha obnovených nebo zakládaných biotopů - při normální hladině 0,6473 ha a vyčištění náhonu v celkové délce 3 742 m.

Soubory ke stažení