Dodatek č. 1 Metodického pokynu ředitele KÚPK č. 1/2007 - Nastavení, ......vnitřního kontrolního systému v PO PK

10. února 2012 05:35, aktualizováno 04:35, Mgr. Štěpánka Szabó MBA
Útvar interního auditu KÚPK zpracoval Dodatek č. 1 Metodického pokynu ředitele KÚPK č. 1/2007 - Nastavení, provádění, udržování a prověřování vnitřního kontrolní systému v příspěvkových organizacích PK. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dne 1.4.2011.  Znění dodatku je uvedeno v příloze.

Soubory ke stažení