Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce VZ 187 Gymnázia a Střední odborné školy, Rokycany, Mládežníků 1115

obrazek
28. května 2014 10:06, aktualizováno 09:39, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Dodávka ICT mimo DNS v rámci projektu Inovace výuky cizích jazyků s využitím moderních ICT technologií".

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 187 je vyhlášena od 12. 5. 2014. Její uzávěrka byla vydáním Dodatečných informací č. 1 prodloužena z 23. 5. 2014 na 30. 5. 2014, 12.00 hodin, a vydáním Dodatečných informací č. 2 se prodlužuje do 13. 6. 2014, 11 hodin.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technického vybavení dle specifikace ve výzvě a zadávací dokumentaci zakázky (Apple TV, externí disky, dataprojektory, tiskárna a sluchátka). Dokumenty k této veřejné zakázce jsou volně dostupné také v detailu profilu zadavatele na adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2548.html.

V příloze článku naleznete Dodatečné informace č. 2 s přílohou – novým zněním krycího listu nabídky.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení