Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce VZ 193 zadavatele Bohemia Training Institut s.r.o.

obrazek
15. července 2014 14:39, aktualizováno 13:38, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Výběr dodavatele interaktivní tabule a IT včetně SW a zaškolení".

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 193 je vyhlášena od 4. 7. 2014. Její uzávěrka je stanovena na 18. 7. 2014, 12.00 hodin.

Předmětem veřejné zakázky, která je rozdělena na části, je dodávka interaktivní tabule včetně zaškolení a dataprojektor v části první a dodávka 10 ks notebooků včetně operačního systému a antivirového programu, 1 ks videokamery a 1 ks tabletu včetně zaškolení uživatelů v části druhé. Je možné podávat samostatnou nabídku na jednotlivé části.

Dodatečné informace č. 1 naleznete v příloze článku.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení