Do 1. ročníku SOUE Plzeň nastoupili noví žáci

obrazek
01. září 2016 08:14, aktualizováno 07:23, Mgr. René Zeithaml

V kinosále Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň na Vejprnické ulici se společně se svými rodiči, vedením školy a zástupci kraje sešli 31. srpna 2016 budoucí žáci studijních a učebních oborů. Ty zde přivítal ředitel učiliště Jaroslav Černý spolu se svými nejbližšími spolupracovníky a přítomnými hosty.

Náměstkyně hejtmana Zdeňka Lišková vyzdvihla potřebnost vzdělaných techniků ve firmách v oblasti elektro, kde je jich nedostatek, a poděkovala všem přítomným za jejich volbu přípravy na povolání v této škole. „Absolventi této školy se nemusí bát o zaměstnání," poznamenala na konec svého vystoupení.

Vedoucí oddělení organizace školství Jaroslav Sokol vyzdvihl technické vybavení a odbornou úroveň dílen a laboratoří odborného výcviku. I on ocenil správnost volby budoucího povolání přítomných žáků a zdůraznil, že technicky zdatní mladí lidé vzdělaní v moderním učilišti mají obrovské šance bez problémů uspět na trhu práce.

Radní Plzeňského kraje Václav Štekl apeloval na žáky a jejich rodiče, aby nepodceňovali docházku, nezanedbávali svoji odbornost a plně využívali možností, které jim tato škola nabízí. „Zde musíte hlavně sami chtít, a i když každé začátky budou těžké, vytrvejte a po absolvování této školy nebudete mít potíže s prací," zdůraznil.

Ředitel školy Jaroslav Černý podrobně seznámil žáky a rodiče se strukturou výuky, možnostmi školní knihovny, prací výchovného poradce a psychologa. Zdůraznil, že pravidelná aktivní účast na hodinách teoretického a zejména praktického vyučování je bezpodmínečně nutná a není ani radno podceňovat samostatnou domácí přípravu na vyučování. Doporučil rodičům využívat všech moderních způsobů kontroly docházky a prospěchu jejich dětí s využitím dálkového přístupu. Nakonec popřál žákům mnoho studijních úspěchů a vytrvalosti.

Fotogalerie: