Díky dotaci vymění 200 nových kotlů

obrazek
23. září 2014 09:27, aktualizováno 08:27, Mgr. Jana Filípková

Plzeňský kraj vyhlásil spolu s Ministerstvem životního prostředí 26. 5. 2014 společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Předmětem podpory byla výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje na území Plzeňského kraje.

„Přestože stav ovzduší v Plzeňském kraji není vůbec špatný, Rada Plzeňského kraje se rozhodla vstoupit do ministerstva vyhlášeného programu na podporu výměny kotlů na pevná paliva. Tato lokální topeniště mohou při nedodržení správné technologie spalování či při použití nesprávného paliva velmi výrazně zhoršit stav ovzduší ve svém blízkém okolí,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Václav Štekl.

Žádosti byly v rámci tohoto programu podávány nejprve elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, kdy bylo během prvních čtyř dnů, tj. od vyhlášení výzvy do vyčerpání finančních prostředků, doručeno 411 žádostí. Druhým krokem bylo doručení písemné žádosti do podatelny krajského úřadu, a to do 5 pracovních dnů od podání elektronické žádosti. V následně otevřeném programu „Zásobník - Společný program na podporu výměny kotlů“ bylo elektronicky doručeno 80 žádostí. Celkově bylo z obou programů vyřazeno 77 žádostí, z toho 9 žádostí na žádost žadatele, ostatní z důvodu nesplnění podmínek programu. Dále bylo 204 žádostí předáno k administraci Státnímu fondu životního prostředí ČR. Zbývajících 15 žádostí v programu „Zásobník“ zůstává pro případné doplnění žádostí vyřazených v průběhu další administrace programu. Největší zájem měli žadatelé o kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, kdy výše dotace u tohoto typu kotle činila 60 000 Kč.

Seznam žádostí splňujících podmínky programu schválila Rada Plzeňského kraje dne 18. 8. 2014 usnesením č. 2513/14. Žadatelům bude v průběhu měsíce září zasláno Vyrozumění o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů.