Databáze výstupů a produktů OPVK

obrazek
11. října 2016 11:22, aktualizováno 10:22, Mgr. Barbora Horáčková

V červenci 2014 spustilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy webový portál s názvem Databáze výstupů a produktů OPVK, která byla do doby ukončení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost naplněna výstupy a produkty, jež mají přenositelnou informační hodnotu, nebo alespoň informacemi o nich. Prostřednictvím vyhledávacích filtrů je možné na adrese https://databaze.op-vk.cz/ nalézt údaje nejen o grantových projektech Plzeňského kraje, ale všech projektech financovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.