Co se zaplaveným automobilem

04. června 2013 11:00, aktualizováno 10:00, Ing. Milan Janko

- v případě uplatňování možného nároku na pojišťovně pořídit fotodokumentaci dokumentující výšku zaplavení a místo, případně obstarat zápis od policie nebo přizvat technika pojišťovny;

- zaplavené vozidlo nestartovat, neroztahovat, neodtahovat na laně (z důvodu možného poškození brzd), nejbezpečnější je vozidlo přepravit na autě nebo přívěsu;

- co nejdříve po zaplavení začít sušit interiér (sušit s dostatečnou obměnou vzduchu bez přímého působení horkého vzduchu);

- vozidlo svěřit k opravě do odborného servisu, servis nemusí být značkový, ale měl by dodržovat technologické postupy oprav stanovených výrobcem

Základní doporučení při opravě vozidla svépomocí:

- odpojit autobaterii (nejlépe vyměnit za novou)

- očistit automobil od bahna a nečistot, včetně dutin, vysušit sedadla a polstrování;

- provést kontrolu, vyčištění a vysušení elektroinstalace, se zaměřením na spojová místa a části nechráněné před vodou;

- provést kontrolu ložisek kol a jejich namazání;

- provést demontáž, kontrolu brzd a výměnu brzdové kapaliny;

- provést očištění a vysušení zadních skupinových světel, směrových světel, přední světlomety je lépe vyměnit;

- vyčistit palivový systém, vyměnit palivo, palivový a vzduchový filtr,

- provést kontrolu motoru a příslušenství (zaměřit se na vodu ve válcích)

- zkontrolovat a nejlépe vyměnit náplně v motoru, převodovce a posilovači řízení (nezapomenout vyměnit olejový filtr)

Na vozidlo opravené po záplavě s hladinou zatopení vyšší než pod středy kol není možné nahlížet jako na vozidlo před zaplavením. U takto opravených vozidel hrozí reálné riziko výpadku a poruch chodu motoru. Nelze také vyloučit riziko výpadků systémů ovlivňující bezpečnost provozu.

U vozidel opravovaných v autorizovaných servisech se provádí záznam v servisní knížce a vozidlo samotné se obvykle značí na určeném místě. Otázkou zůstává stále častější poskytování záruky doživotní mobility, což se zpravidla odvíjí zcela individuálně od doporučení výrobce vozidla.
Uvedený příspěvek v žádném případě nemůže být chápán jako ucelený návod k opravám vozidel poškozených záplavou.

Jako na závazný postup lze nahlížet pouze na obecné doporučení postupu při zaplavení, které je uvedeno výše ve čtyřech bodech.