Chodová Planá - odstranění skládky pneumatik

obrazek
27. června 2019 10:20, aktualizováno 12. prosince 2019 13:40, Ing. Jana Němečková

 


Cílem projektu spolufinancovaného z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR byl odvoz pneumatik a dalších odpadů z pozemku v katastrální území Chodová Planá. Vlastníkem pozemku je Česká Republika, příslušnost hospodařit s tímto majetkem státu má  Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje.  Na pozemku bylo cca 900 tun směsi pneumatik, stavebních odpadů a kusů asfaltových ker prorostlých vegetací. V současné době je povrch celé lokality srovnán do úrovně okolního terénu a pozemek bude ponechán volně k samovolnému zarůstání vegetací. Sanací odpadu bylo odstraněno riziko kontaminace půdy a v případě zahoření tohoto odpadu také riziko uvolnění velkého množství emisí škodlivých plynů.

Stav projektu: ukončený
Celkové náklady projektu: 1 447 505 Kč
Výše podpory: 1 158 004 Kč