Český klub nedoslýchavých HELP

obrazek
24. září 2014 14:43, aktualizováno 13:43,

Počet členů organizace v Plzeňském kraji k 1.1.2014:    920

Další kontaktní osoba organizace v Plzeňském kraji: Bohumila Wiejová

Adresa:  Tomanova 3/5, 301 00 Plzeň

Telefon: 377 420 934

e-mail: cknh.zdenek@tiscali.cz

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Sluchové postižení – převážně nedoslýchavost

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Odborné poradenství, základní sociální poradenství (včetně doplňkových a navazujících služeb), opravy sluchadel, reedukační pobytové kurzy, obhajoba práv a zájmů sluchově postižených – nedoslýchavých.