Centrální evidence veřejných sbírek

08. července 2009 Mgr. Ladislava Arnoštová
Ministerstvo vede centrální evidenci sbírek. Příslušné krajské úřady oznamují ministerstvu všechny právnické osoby konající sbírku, účel a způsob konání sbírky, název banky a číslo bankovního účtu, na kterém jsou příspěvky shromažďovány, a to ve lhůtě do 14 dnů od zahájení konání sbírky. Ve stejné lhůtě oznamují příslušné krajské úřady ministerstvu všechna rozhodnutí o tom, že sbírku nelze konat podle § 21 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), nebo o jejím dočasném zastavení podle § 21 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách anebo o změně účelu sbírky podle § 19 téhož zákona.

Na tomto odkazu https://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/ naleznete centrální evidenci veřejných sbírek, kterou vede ministerstvo.