Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013

obrazek
02. května 2013 16:56, aktualizováno 27. ledna 2015 11:33, Mgr. René Zeithaml

Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují:

• Rada Plzeňského kraje
• Asociace společensky odpovědných firem
• Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
• Rada kvality ČR

Z přihlášených zástupců firemního i veřejného sektoru bude na konci roku 2013 vybrán vítěz, který nejlépe svými činy prokáže sociální odpovědnost ke svým zaměstnancům, obchodní odpovědnost k zákazníkům, environmentální odpovědnost k životnímu prostředí a regionální odpovědnost podporou kultury, sportu, vzdělávání či zdravotních a sociálních služeb v Plzeňském kraji.

Cílem soutěže je ocenit firmy a organizace (obce, školy, nemocnice aj.), které jsou aktivní v Plzeňském kraji na poli společenské odpovědnosti. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost (CSO) ideově vychází z Národní ceny ČR za CSR a je určena pro subjekty podnikatelského a veřejného sektoru Plzeňského kraje.

Obecným cílem soutěže je iniciovat zájem organizací o principy společenské odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku životního prostředí a sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou odpovědnost směrem ke strategické úrovni. Přihlášku do soutěže naleznete níže.

Hlásíte se k naplňování konceptu společenské odpovědnosti? Chcete si ujasnit své pozice? Pak je na místě vyplnění níže uvedeného dotazníku. Vaše reálná praxe v odpovědích na otázky prověří, zda jste se tomuto konceptu přiblížili plně, zčásti, nebo vůbec. Při vyplňování dotazníku zvažte, jaké aktivity v zadaných oblastech realizujete, čím prokážete jejich existenci a také jaká opatření k dalšímu zlepšení v dané oblasti plánujete do budoucna. Zejména se pokuste formulovat konkrétní důkazy potřebné pro vyhodnocení.

Přihlášky lze podávat do 31. října 2013. Informace, kam přihlášky a dotazníky zaslat, a veškeré další informace k soutěži naleznete v Uživatelské příručce a na stránkách Asociace společensky odpovědných firem.

Dokumenty ve formátu PDF nejdete v příloze.

            

 

Soubory ke stažení