Asociace muskulárních dystrofiků v ČR

obrazek
24. září 2014 14:42, aktualizováno 21. října 2014 11:37,

Počet členů organizace v Plzeňském kraji k 1.1.2014: 36

Kontaktní osoba organizace pro Plzeňský kraj: Zuzana Vojáčková

Adresa: Chříč 98, 331 41 Kralovice

Telefon: 603 216 943

e-mail: amdplzen@volny.cz

Počet členů organizace v Plzeňském kraji k 1.1.2014: 36

Kontaktní osoba organizace pro Plzeňský kraj: Zuzana Vojáčková

Adresa: Chříč 98, 331 41 Kralovice

Telefon: 603 216 943

e-mail: amdplzen@volny.cz

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Svalová dystrofie, nervosvalová a neurologická postižení, postižení pohybového aparátu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, kulturní a sportovní aktivity, rekreace.