Aktuálně vyhlášené a v roce 2014 ukončené veřejné sbírky v oblasti kulturního dědictví

16. února 2015 16:12, aktualizováno 15:16, JUDr. Ivana Houšková

Dne 4. února 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací (dále jen „žádost“) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se vztahovala k aktuálně vyhlášeným a v roce 2014 ukončeným veřejným sbírkám v oblasti kulturního dědictví. V příloze uvádíme požadované informace.

Soubory ke stažení