Aktualizovaný Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost k 26. 3. 2013

obrazek
04. dubna 2013 17:25, aktualizováno 16:25, Mgr. Barbora Horáčková

Monitorovací výbor Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválil v korespondenčním hlasování (per rollam) k datu 26. 3. 2013 revidovanou podobu Prováděcího dokumentu OP VK.

V příloze článku naleznete aktuální znění jmenovaného dokumentu a seznam provedených úprav.

Soubory ke stažení