Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 - 2021

obrazek
04. dubna 2018 11:15, aktualizováno 22. září 2021 09:52, Lucie Šimicová

Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Podle citovaného ustanovení zákona č. 194/2010 Sb. je cílem dopravního plánování vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Dopravní plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti.  

Plzeňský kraj prostřednictvím Organizátora veřejné dopravy v Plzeňském kraji (POVED s. r. o.) pořídil Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 - 2021. Plán byl odsouhlasen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 658/18 ze dne 9. 4. 2018.

Zveřejněný plán dopravní obslužnosti je primárně koncepčním materiálem, který nastiňuje předpokládaný směr rozvoje dopravní obslužnosti v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Plzeňský kraj je připraven vyvinout úsilí k naplnění v něm zveřejněných skutečností, nicméně dosažení cílového stavu je závislé na konkrétních finančních možnostech nejen Plzeňského kraje, ale též správců infrastruktury a na tempu realizace požadovaných infrastrukturních opatření.

Přílohy č. 1 a 2 k Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje naleznete níže.

 

 

Soubory ke stažení