Aktualizace dokumentu Podmínky realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“

13. července 2018 08:30, aktualizováno 07:30, Mgr. Renata Kulhánková

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), došlo ode dne 25. 5. 2018 k aktualizaci pravidel ke zpracování osobních údajů v rozsahu vymezeném v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ ze dne 25. 5. 2018.

Tato změna se promítla v dokumentu Podmínky realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“ v bodě 4. Nakládat s osobními údaji účastníků projektu v souladu s platnou legislativou.

Soubory ke stažení