Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK

obrazek
09. ledna 2019 09:01, aktualizováno 08:01, Bc. Josef Velíšek

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 17. 12. 2018 vydalo usnesením č. 920/18 Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

Oznámení o vydání bude doručeno veřejnou vyhláškou, vyvěšeno na úřední desce Plzeňského kraje a nabude účinnosti 15. dnem od vyvěšení. V souladu s § 42c stavebního zákona je zveřejněno i úplné znění Zásad územního rozvoje po této aktualizaci.

Tato aktualizovaná územně plánovací dokumentace bude závazná pro územní plány, regulační plány a rozhodování v území na celém území Plzeňského kraje.

Do dokumentace je možno nahlížet u pořizovatele Zásad územního rozvoje PK, a to na Krajském úřadě Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, Škroupova 18, Plzeň

Soubory ke stažení