Aktualizace č. 2 Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje

obrazek
19. února 2018 18:47, aktualizováno 17:47, Ing. Petra Ježková

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje projednala a schválila na svém 9. zasedání, 27. září 2017, druhou aktualizaci Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje.

V rámci aktualizace byla nově vytvořena textová část RAP, která uvádí bližší informace k metodice zpracování RAP, vysvětlivky k obsahu jednotlivých listů excelového (tabulkového) souboru RAP, a především komentář ke všem aktivitám RAP.       

Soubory ke stažení