Aktualizace č. 1 Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje

obrazek
19. února 2018 18:47, aktualizováno 17:47, Ing. Petra Ježková

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje schválila na svém 6. zasedání 1. aktualizaci Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje.

Původní regionální akční plán (dále jen RAP) byl vytvořen v roce 2015 a schválen Regionální stálou konferencí Plzeňského kraje dne 2. 6. 2015.

V návaznosti na Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020, operační programy ESIF 2014-2020 a strategické dokumenty platné pro území kraje jsou aktivity RAP PK členěny do níže uvedených oblastí:

  • Doprava
  • Životní prostředí
  • Vzdělávání
  • Sociální věci a zdravotnictví
  • Kultura, památková péče a cestovní ruch
  • Podpora podnikání a inovací
  • Věda, výzkum a vzdělávání
  • Veřejná správa a Integrovaný záchranný systém

V každé z výše uvedených oblastí je RAP rozpracován do úrovní aktivit, které zahrnují typově obdobné projekty.  Ke každé z aktivit je přiřazen zdroj jejího financování, finanční plán členěný do jednotlivých let, její vazba na strategické dokumenty kraje a Strategii SRR ČR 2014-2020 a v případě, že je možné, jsou uvedeni i nositelé projektů zařazených pod konkrétní aktivitu.

V rámci aktualizace došlo k úpravě některých definovaných aktivit, zpřesnění finančního výhledu pro rok 2017 a úpravě plánovaných finančních prostředků pro roky 2018 - 2022 v souvislosti s dostupnými informacemi o plánovaných výzvách.

Soubory ke stažení