9. verze Příručky pro žadatele finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

obrazek
10. prosince 2012 16:42, aktualizováno 06. února 2013 22:44, Mgr. Barbora Horáčková

Řídící orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydal devátou verzi Příručky pro žadatele finanční podpory, která je platná od 25. 10. 2012 a účinná pro výzvy vyhlášené od 25. 10. 2012, neurčí-li poskytovatel jinak. Příručka i změnový list jsou uloženy v příloze.

9. verze Příručky pro žadatele obsahuje zapracování požadavku pro hodnocení administrativních, ekonomických a odborných kapacit žadatelů a je v ní aplikováno pravidlo 1,0 pracovního úvazku.

Soubory ke stažení