9. kontrolní den

02. listopadu 2015 12:52, aktualizováno 18. září 2019 11:32, Ing. Milan Janko

V úterý 27. října 2015 se na Krajském úřadu Plzeňského kraje konal závěrečný 9. kontrolní den projektu Sanace kontaminovaného území Plzeň-Libušín.
Koncem srpna 2015 bylo na pracovním jednání Ministerstvem životního prostředí odsouhlaseno dosažení stanovených cílových limitů sanace na lokalitě. V září proběhly dokončovací práce, vyklizení staveniště, zpracování závěrečné zprávy a aktualizované analýzy rizika. Na kontrolním dnu potom formou prezentace zástupce sanační firmy a zpracovatele aktualizované analýzy rizika seznámil přítomné se závěry zpráv a návrhem postsanačního monitoringu.  Sanační práce zhodnotil ze svého pohledu i technický dozor investora. Sanační práce byly dokončeny podle harmonogramu v souladu s projektovou dokumentací.
V následujících pěti letech bude u šesti vybraných objektů na lokalitě proveden postsanační monitoring.

Soubory ke stažení