8. kontrolní den

23. července 2015 15:10, aktualizováno 18. září 2019 11:24, Ing. Milan Janko

8. kontrolní den projektu Sanace kontaminovaného území Plzeň-Libušín se uskutečnil dne 16. července 2015 na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Kontrolní den byl zahájen prohlídkou sanované lokality. Následně zhotovitel formou prezentace seznámil přítomné s výsledky provedených prací ve druhém čtvrtletí roku 2015.  Uplynulé čtvrtletí zhodnotil ze svého pohledu i technický dozor investora. Zhotovitel aktualizované analýzy rizika přítomné seznámil se zahájením prací. Na závěr kontrolního dne bylo konstatováno, že práce probíhají podle realizačního projektu, schválené metodické změny a harmonogramu prací.

Podrobný popis provedených prací je uveden v předané etapové zprávě za druhé čtvrtletí 2015 a ve zprávě technického dozoru investora.

Soubory ke stažení