5. kontrolní den

19. června 2015 07:52, aktualizováno 18. září 2019 13:09, Ing. Ivana Bošinová

SO 01 Náhon. 

Náhon je kompletně proveden a vpuštění vody do náhonu bude provedeno 15. 6. 2015.

SO 02 Tůně.          

Tůň 2 - je kompletně provedena a napuštěna vodou.

Tůň 1 - je provedena skrývka ornice a jsou zahájeny výkopy v zátopě. Dokončení tůně bude probíhat od 16. 7. 2015 vzhledem k podmínkám závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, které tyto práce momentálně něumožňuje provádět.                                                                                           

Soubory ke stažení