2. výzva kotlíkových dotací - UKONČENO

obrazek
22. srpna 2016 16:17, aktualizováno 19. dubna 2023 16:13, Mgr. René Zeithaml

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4969/16 ze dne 27. 6. 2016 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".


Žádosti budou přijímány od 19. 9. 2016, 8:00 hod do 16. 12. 2016, 14:00 hod nebo do vyčerpání alokace určené pro danou výzvu. Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě. Pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" tvoří přílohu č. 1.

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Finanční alokace pro tuto výzvu je celkem 73 mil. Kč. Po uzavření dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" bude bezprostředně poté otevřen "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" (dále jen "zásobník") a to do 31. 1. 2017. Žadatelé budou postupovat dle pravidel dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2". Žádosti v zásobníku budou využity v případě vyřazení žádostí nesplňujících podmínky vyhlášeného dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2". 

Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním.


Kontaktní osoby:
   Ing. Lucie Vaňková
               e-mail: lucie.vankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 166
   Mgr. Lenka Platzová
               e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 485
   Ing. Jitka Fialová
               e-mail: jitka.fialova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768
   Zuzana Chalupná
               e-mail: zuzana.chalupna@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 774
   Eva Křenková
               e-mail: eva.krenkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 455
   Mgr. Martina Beránková
               e-mail: martina.berankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 620  

Odkazy:
• Seznam registrovaných výrobků https://svt.sfzp.cz/
• Seznam energetických specialistů http://www.mpo-enex.cz/experti/
• Seznam osob oprávněných k instalaci vybraných zařízení využívajících energii 
   z obnovitelných zdrojů  http://www.mpo.cz/dokument167893.html  
• Aplikace eDotace http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost

 

Soubory ke stažení