1. výzva kotlíkových dotací - UKONČENO

obrazek
19. dubna 2023 16:29, Ing. Lucie Hájková

 

1. výzva kotlíkových dotací ukončena

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4244/15 ze dne 14. 12. 2015 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1" v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".

Žádosti budou přijímány od 20. 1. 2016, 8:00 hod do 31. 3. 2016, 18:00 hod nebo do vyčerpání alokace určené pro danou výzvu. Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě. Pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1" tvoří přílohu č. 1.

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Finanční alokace na tuto výzvu je celkem 162 mil. Kč. Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním.
 

Kontaktní osoby:

Mgr. Lenka Platzová
    e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 485
Ing. Jitka Fialová
    e-mail: jitka.fialova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768
Zuzana Chalupná
    e-mail: zuzana.chalupna@plzensky-kraj.cz, tel.377 195 774
Ing. Lucie Vaňková
    e-mail: lucie.vankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 166
Eva Křenková
    e-mail: eva.krenkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 455
Mgr. Martina Beránková
    e-mail: martina.berankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 620

Odkazy:

 

Soubory ke stažení