1. návrh dokumentu Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ zpracován

obrazek
10. prosince 2013 16:06, aktualizováno 07. listopadu 2019 09:54, Ing. Michaela Černá

Na konci listopadu 2013 byl zpracován 1. návrh dokumentu Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ (dále jen PRPK 2014+). Obsahem tohoto dokumentu je Analytická část vč. SWOT analýzy, Strategická část s identifikací Globálního cíle a Strategických cílů a část Implementační. Samostatným dokumentem, který na analytickou a strategickou část navazuje, je Akční plán, který obsahuje především návrhy Priorit  a jejich obsahové vymezení v kratším časovém výhledu.
V přílohách článku najdete kromě 1. návrhu PRPK 2014+ také mapové, grafické a tabulkové přílohy dokumentu.
Tento 1. návrh PRPK 2014+ bude projednán představiteli kraje i širokou veřejností v roce 2014.

Soubory ke stažení