1. aktualizace RIS3 strategie Plzeňského kraje

obrazek
13. června 2018 13:12, aktualizováno 11. prosince 2019 14:30, Ing. Petra Ježková

První aktualizace RIS 3 strategie PK se soustředí na doplnění chybějících strategických oblastí „Prostředí pro VaVaI“ a „Marketing VaVaI“ a na dopracování tohoto dokumentu do podoby standardní strategie, jejíž realizaci lze koordinovat a hodnotit. Cílem provedených změn je bezodkladně vytvořit příznivější podmínky pro komunikaci a spolupráci všech významných aktérů ve VaVaI, využít synergické efekty realizovaných aktivit a zlepšit obraz Plzeňského kraje v této oblasti.

Dokument je možné si stáhnout na tomto odkazu:/clanek/regionalni-inovacni-strategie-plzenskeho-kraje-2018-2019-0

Aktualizace byla realizována v rámci klíčové aktivity 2 - Základní tým projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání