CITES

12. prosince 2019

Změny příloh I a II CITES přijaté na 18. zasedání konference smluvních stran CITES

Změny příloh I a II CITES přijaté na 18. zasedání konference smluvních stran CITES (Ženeva, 17. - 28. srpna 2019)

13. ledna 2017

Nové povinnosti pro chovatele papoušků žako šedých

Informace k registracím a výjimkám ze zákazu komerčních činností pro papouška žaka šedého (Psittacus erithacus)...

21. prosince 2016

Doklady potřebné k držení a chovu chráněných živočichů (nejen CITES)

Jaké doklady je třeba mít k držení a chovu ZCHD, ne ZCHD a CITES živočichů...

08. listopadu 2016

Co lze vyřídit na Krajském úřadě??

Informace k jednotlivým typům podávaných žádostí dle zákona č. 100/2004 Sb.(zákon o obchodování s ohroženými druhy)...

07. listopadu 2016

Co je CITES?

CITES je oficiálně používaná zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin...