CITES

Informace k BREXITu - obchodování s ohroženými druhy

Od 1. ledna 2021 přestane být pro Velkou Británii v souvislosti s jejím odchodem z EU a koncem přechodového období uplatňován režim obchodování s ohroženými druhy podle práva EU jako by byla členským státem EU...

Změny příloh I a II CITES přijaté na 18. zasedání konference smluvních stran CITES

Změny příloh I a II CITES přijaté na 18. zasedání konference smluvních stran CITES (Ženeva, 17. - 28. srpna 2019)

Nové povinnosti pro chovatele papoušků žako šedých

Informace k registracím a výjimkám ze zákazu komerčních činností pro papouška žaka šedého (Psittacus erithacus)...

Doklady potřebné k držení a chovu chráněných živočichů (nejen CITES)

Jaké doklady je třeba mít k držení a chovu ZCHD, ne ZCHD a CITES živočichů...

Co lze vyřídit na Krajském úřadě??

Informace k jednotlivým typům podávaných žádostí dle zákona č. 100/2004 Sb.(zákon o obchodování s ohroženými druhy)...